Кој е принципот на работа на триконската дупчалка?

Триконските битови се потпираат на влијанието на конусот врз формирањето, дробење и лизгање на смолкнување за да се скрши карпата.

Вести

Време на објавување: 17 јули 2022 година